Maak een pitstop met TUQR

Er bestaat geen ‘one fits all’-formule waarmee een knallende bedrijfs- en marketingstrategie kan worden ingezet. Ieder vraagstuk vraagt om een andere aanpak. Wanneer je samen met TUQR een pitstop maakt om zo poleposition te pakken in de race tegen je concurrenten, besteden we eerst aandacht aan het fundament van je bedrijf of merk. Hoe heeft het bedrijf zich gepositioneerd? Waar staat het bedrijf voor? Wat is de bestaansreden? We formuleren een doelgericht actieplan, meetbaar middels data. Overtuigd? Dan zijn we ‘ready to race’.

Doelgerichte strategie bepalen

Voor we weten waar we naartoe willen (visie & missie), moeten we weten waar we momenteel staan. Uitgebreid onderzoek is hiervoor een vereiste. Het marktpositioneringsonderzoek is daarbij essentieel. Hoe wordt het bedrijf door de doelgroep gezien, wat is de identiteit van het merk en wat is de beoogde positionering? Verder kijken we naar bedreigingen en kansen, de wensen van de doelgroep en de sterke en zwakke punten van het bedrijf. Dergelijk onderzoek is belangrijk, omdat het de basis is voor je positionering. Als er al een plan bestaat, dan reviewen we deze en stellen we het indien nodig bij. Een frisse blik op het bestaande plan is altijd handig. Op basis van de verzamelde gegevens kunnen we beargumenteerde aanbevelingen doen om zo je missie te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het verkrijgen van een groter marktaandeel, hogere winstgevendheid of het vergroten van de concurrentiekracht.

EEN STERKE identiteit creëren

De beoogde doelgroep, de visie en de missie is vastgesteld. Op basis van die informatie kunnen we een identiteit opbouwen of versterken. De identiteit hangt sterk samen met de huisstijl en daarmee ook de branding van je bedrijf. Het kleurgebruik, de lettertypen, vormen, schrijfstijl – alles spreekt een bepaalde doelgroep aan. Consistent gebruik van de huisstijl is cruciaal voor het opbouwen van een herkenbare identiteit. Want dat is wat je wilt bereiken: dat mensen je bedrijf of merk gaan herkennen en vertrouwen. Hierbij komen veel weloverwogen keuzes bij kijken, waar TUQR je graag bij helpt.

Marie-Laure Pit

MEER WETEN OF KENNISMAKEN?

SEE YOU AT

THE FINISH LINE!

Race with us arrow-right